Nuomininkui

 • Kodėl iš nuomininko reikalaujama sumokėti užstatą?

  Užstatas gali būti panaudotas žalai, padarytai patalpai ir/arba joje esančiam turtui, atlyginti, taip pat laiku nesumokėtiems nuomos ir kitiems mokesčiams dengti. Pagal susitarimą, nepanaudotas užstatas sutarčiai pasibaigus gali būti grąžinamas nuomininkui arba panaudojamas vietoje paskutinių mėnesių nuomos mokesčio. Jeigu nuomos sutartyje nėra atskirai susitariama dėl atvejų, kai užstatas gali būti negrąžinamas nuomininkui (pavyzdžiui, jeigu nuomos sutartis nutraukiama prieš terminą ne dėl Administratorius kaltės), tai Administratorius pažymi, kad užstato nevertina kaip papildomos įmokos už nuomą ir šią sumą yra pasirengęs grąžinti nuomininkui pasibaigus nuomos sutarčiai.
   

  Ar būtina įregistruoti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį VĮ „Registrų centras"?

  Nėra būtina, tačiau rekomenduojama įregistruoti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registre ir taip apsaugoti nuomininko interesus. Šiai registracijai pakanka, kad viena iš sutarties šalių pateiktų sudarytą sutartį VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registrui, todėl nuomininkas tai gali atlikti savo iniciatyva. Pasirašyta, bet neįregistruota Registrų centre sutartis taip pat turi juridinę galią.

  Nuomos sutarties įregistravimas Registrų centre gali būti naudingas tiek nuomotojui, tiek nuomininkui. Nuomotojas, įregistravęs nuomos sutartį, atsakomybę už komunalinių mokesčių mokėjimą, už tretiems asmenims padarytą žalą iš karto perkelia nuomininkams. Nuomininkas, turėdamas įregistruotą sutartį, gali būti tikras, kad savininkas be jo sutikimo nenutrauks sutarties anksčiau laiko. 

  Kaip įregistruoti sutartį Registrų centre?

  • Norint įregistruoti sutartį Registrų centre, reikia, jog ji būtų sudaryta raštu ir pasirašyta visų buto/namo savininkų, pvz., jei butas priklauso sutuoktiniams, tai sutartį turi pasirašyti abu sutuoktiniai ir pan.
  • Jei nuomojamas butas/namas yra įkeistas bankui ar kitai kredito įstaigai, turite pateikti rašytinį tos kredito įstaigos sutikimą dėl buto/namo nuomos.
  • Prašymą dėl nuomos sutarties įregistravimo galima pateikti nuvykus į Registrų centrą arba internetu, pasirašius saugiu elektroniniu parašu. Prašymą gali pateikti viena iš sutarties šalių arba jų įgaliotas asmuo.

   

  Kodėl nuomininkui naudinga rinktis mūsų teikiamas paslaugas?

  • Visos paslaugos „iš vienų rankų“.
  • Paslaugos teikiamos operatyviai tada, kada reikia klientui – todėl vadovaujantis standartu mūsų skambučių centras ir avarinė tarnyba veikia 24 val. per parą, 7 d. per savaitę, sąskaitą už suteiktas paslaugas nuomininkas gali apmokėti sekantį mėnesį gavęs mokėjimo lapelį, be to sumą galima išskaidyti ir mokėti dalimis.
  • Nuomininkas gali išsikviesti UAB „Mano Būstas“ meistrus, smulkiems remonto darbams bute (santechnikos darbams, elektriko ar staliaus pagalba, bei apdailos darbams) atlikti ir už paslaugas atsiskaityti taip pat tik sekantį mėnesį gavęs sąskaitą, su galimybe išskaidyti ją dalimis.
  • Iškilus kitiems klausimams susijusiais su buto nuoma ar susidūrus su problemomis, nuomininkas visada gali kreiptis į mūsų vadybininką. Visi klausimai ir problemos sprendžiamos greitai ir operatyviai.
  • Artėjant sutarties pabaigai, visuomet suteikiame pirmenybę pratęsti nuomos sutartį arba pasiūlome kitą butą.