Vidaus taisyklės

 • Rezervuodami apartamentus Jūs sutinkate,
  kad susipažinote ir įsipareigojate laikytis vidaus taisyklių!

  1. Nuomininkas pateikęs rezervaciją sutinka su nurodytomis taisyklėmis ir sąlygomis.
  2. Atvykimas nuo 14.00 val.
  3. Išvykimas iki 11.00 val.
  4. Patalpose draudžiama rūkyti.
  5. Patalpose draudžiama rengti vakarėlius.
  6. Nuomininkas privalo palikti sutvarkytas patalpas, kitu atveju bus taikomas valymo mokestis (iki 25,00 Eur).
  7. Nuomininkas privalo teisingai nurodyti duomenis rezervuodamas būstą telefonu ar internetu. Administratorius neatsako už neteisingai pasirinktą atvykimo arba išvykimo terminą ar už kitus klaidingai nurodytus duomenis.
  8. Užpildęs ir išsiuntęs rezervaciją, nuomininkas gauna rezervacijos patvirtinimą, kuriame nurodomas atvykimo/išvykimo laikas, asmenų skaičius, kaina bei kita svarbi informacija.
  9. Poilsio patalpos laikomos galutinai rezervuotomis tik gavus 30% (skaičiuojamas nuo visos nuomos sumos) avansinį apmokėjimą per dvi dienas, nuo kreipimosi dėl rezervacijos.
  10. Rezervacija gali būti atšaukta ar esant galimybėms pakeista nemokamai iki atvykimo datos likus daugiau nei 7 dienoms (jeigu rezervacija atšaukiama iki atvykimo likus mažiau nei 7 dienoms – pinigai negrąžinami).
  11. Susiklosčius aplinkybėms, dėl kurių yra neįmanoma suteikti paslaugų rezervacijos patvirtinime nurodytu laiku, mes įsipareigojame nedelsiant apie tai informuoti Klientą ir grąžinti jo sumokėtą rezervacijos mokestį.
  12. Administratorius turi teisę anuliuoti rezervaciją, jeigu negautas avansinis mokėjimas be jokio paaiškinimo jei nepavyksta susisiekti telefonu arba elektroniniu paštu.
  13. Susiklosčius aplinkybėms, dėl kurių nuomininkas privalo išvykti anksčiau laiko, nei patvirtinta rezervacijoje, sumokėta suma negrąžinama, jeigu nėra papildomo susitarimo.
  14. Nuomininkas likusią rezervacijos sumos dalį pilnai apmoka iki atvykimo dienos.
  15. Už teikiamas paslaugas gali būti atsiskaitoma tik išankstiniu mokėjimu, bankiniu pavedimu.
  16. Vienuose apartamentuose gali apsistoti iki 4 asmenų vienu metu, (įskaitant ir vaikus į asmenų sudėtį). Yra galimybė pristatyti lovytę/maniežą už papildomą mokestį.
  17. Apartamentuose galima 1 papildoma pristatoma lova.
  18. Viešnagės metu, papildomi žmonės gali būti apgyvendinami kainininke nurodytomis kainomis, kai vienuose apartamentuose neviršijamas 4 asmenų skaičius.
  19. Apartamentuose ir poilsio teritorijoje nuo 22.00 iki 9.00 val. draudžiama triukšmauti. Jei nuomininkas trikdo viešąją rimtį bei nereaguoja į administracijos perspėjimus, nedelsiant privalės palikti poilsiavietę.
  20. Administratorius turi teisę nutraukti paslaugų teikimą asmenims, kurių elgesys yra netinkamas, kelia pavojų kitų poilsiautojų sveikatai ir saugumui, prieštarauja viešajai tvarkai, kelia materialinę žalą Administratoriaus administruojamam turtui.
  21. Nuomininkas privalo tinkamai naudotis apartamentuose esančiais daiktais bei įranga ir nedelsiant pranešti administracijai apie pastebėtus jų gedimus ar trūkumus bei atlyginti padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl nuomininko kaltės. Administratorius neatsako už trečiųjų asmenų padarytą žalą.
  22. Nuomininkas įsipareigoja saugoti ir tausoti Administratoriaus prižiūrimą turtą. Apartamentuose ir teritorijoje esantys daiktai yra Administratoriaus priežiūroje, todėl nuomininkas išvykdamas neturi teisės jų pasiimti.